logo

Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic je plně organizovanou školou, má 1. až 9. postupný ročník. Výuka zde byla zahájena po dostavbě v roce 1992.
Jsme škola rodinného typu. Příjemnou atmosféru školy dotváří dětské práce, které celou školu zdobí. Máme vlastní školní kuchyni, kde se vaří podle zásad zdravé výživy a o pestrost a vyváženost jídelníčku se starají 4 kuchařky. Součástí školy je velká tělocvična, kterou v odpoledních hodinách využívá veřejnost, či sportovní kluby, které působí v obci. Prostorná školní zahrada slouží žákům v hodinách tělesné výchovy a školní družině pro aktivní pobyt venku. Na školní zahradě máme venkovní hřiště s umělým povrchem pro basketbal, volejbal či tenis.
Základní škola a Mateřská škola, Na Vyhlídce 6, Dobrá Voda u Českých Budějovic sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelny při základní škole a při mateřské škole. Škola je úplná, na I. stupni je 9. tříd a na II. stupni 6. tříd. Kapacita ZŠ je 360 žáků, kapacita MŠ je 105 dětí.

  • Škola je umístěna v centru obce, v klidné části mezi zahradami.
  • Škola byla postavena v roce 1992. Budova školy je třípodlažní. Budova školy není bezbariérová, budova mateřské školy je bezbariérová. Ke škole přiléhá rozlehlá školní zahrada se hřiště s umělým povrchem pro vybíjenou, volejbal, tenis a doskočištěm. Pro košíkovou jsou zde zabudovány dva koše.
  • Žáci mají k dispozici školní knihovnu s více než 700 tituly. V knihovně je žákům k dispozici počítač s přístupem na internet, tiskárna, kopírka.