Vedení školy

Základní škola Mateřská škola
Na Vyhlídce 6 Zacharova 17
Dobrá Voda u Českých Budějovic Dobrá Voda u Českých Budějovic
373 16 373 16
IČ  75001144  
Tel.: 387 929 411 tel.: 387 200 346
Fax: 387 929 410 email: ms.dobravoda@seznam.cz
Email: zsdobravoda@volny.cz  
Webové stránky školy: www.zsdobravoda.eu  
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice č.ú. 27-6727450237/0100

Virtuální prohlídka naší školy

Kontakty na orgány školy

Ředitelka školy Mgr. Lenka Scheinpflugová Tel.: 387 200 119     Mob.:724 964 301

Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Miriam Kubů Tel.: 387 929 411      Mob.:724 964 302    

Učitelka pověřená vedením MŠ Bc. Eva Miglová Tel.: 387 200 346         ms.dobravoda@seznam.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Růžena Koubová Tel.: 387 929 417        ruzena.koubova@zsdv.cz
Vedoucí ŠJ při ZŠ Dana Jelínková Tel.: 387 200 110        jelinkova.zs.dv@seznam.cz
Vedoucí ŠJ při MŠ Helena Valentová Tel.: 387 200 346       kuchynemsdv@gmail.com

 Třídní učitelé ZŠ

třída třídní učitelka telefon a email
1.A Mgr. Marcela Vančurová 387 929 412  marcela.vancurova@zsdv.cz
1.B Mgr. Dana Nováková  387 929 416
2.A Mgr. Olga Šafářová 387 929 413     olga.safarova@zsdv.cz
2.B  Mgr. Marta Kozáková 387 929 416 marta.kozakova@zsdv.cz
3.A Mgr. Vendula Sýkorová 387 929 418  vendula.sykorova@zsdv.cz
3.B Mgr. Alena Piskačová 387 929 414  alena.piskacova@zsdv.cz
4. tř Mgr. Jana Šimonová 387 929 424   jana.simonova@zsdv.cz
5.A Mgr. Hana Koudelková 387 929 421  hana.koudelkova@zsdv.cz
5.B Mgr. Denisa Trávníčková 387 929 424  denisa.travnickova@zsdv.cz
6.A Ing. Pavel Lukášek  387 929 426    pavel.lukasek@zsdv.cz
6.B Mgr. Alena Veverková 387 929 425  alena.veverkova@zsdv.cz
7. tř Mgr. Růžena Koubová 387 929 417  ruzena.koubova@zsdv.cz
8.A Mgr. Petra Miková 387 929 419      petra.mikova@zsdv.cz
8.B Mgr. Gabriela Nováková 387 929 424 gabriela.novakova@zsdv.cz
9. tř Mgr. Markéta Šedivá 387 929 425  marketa.sediva@zsdv.cz

 Učitelé ZŠ – netřídní

  Mgr. Lucie Pěšková 387 929 422 lucie.peskova@zsdv.cz
  Mgr. Patrik Klofáč  387 929 422 patrik.klofac@zsdv.cz
  Mgr. Vojtěch Kačer  387 929 426 vojtech.kacer@zsdv.cz
  Mgr. Kateřina Šimková 387 929 424  katerina.simkova@zsdv.cz
asistent pedagoga Mgr.Dobroslava Chmelařová 387 929 416
asistent pedagoga Mgr. Markéta Landová 387 929 414 

Vychovatelky školní družiny

  vedoucí vychovatelka ŠD  
Pavla Hadačová 1. Oddělení tel.: 387 929 412
Mgr. Markéta Landová 2. Oddělení tel.: 387 929 414 
Bc. Magdaléna Jílková 3. Oddělení tel.: 387 929 413
Mgr. Dobroslava Chmelařová 4. Oddělení tel.: 387 929 416
Markéta Jůdová 5. Oddělení  tel.: 387 929 416

Učitelky mateřské školy

Bc. Eva Miglová třída Bodlinky tel.: 387 200 346
Bc. Pavla Závišová    
Zuzana Strnadová třída Slůňata tel.: 387 200 346
Kristýna Hejlová    
Renáta Rejžková třída Koťátka tel.: 387 200 346
Michaela Kordinová    
Bc. Martina Marková třída Broučci tel.: 387 200 346
Jitka Špengerová    

Provozní zaměstnanci

Šimon Pavelka – školník ZŠ Jana Koubová – úklid ZŠ
Lenka Dudová – úklid ZŠ Radka Křemenská – úklid ZŠ
Iveta Smržová – úklid ZŠ  
Milena Scheinpflugová – úklid MŠ  
Václava Kadlecová – školnice MŠ  
 Iveta Šejdová – ekonomka  tel.: 387 200 120

Kuchařky ŠJ při ZŠ

Dana Jelínková – vedoucí ŠJ tel.: 387 200 110
Jana Danielová – vedoucí kuchařka  
Anna Kabourková, Jitka Jiroušová  – kuchařka  

Kuchařky ŠJ při MŠ

Helena Valentová – vedoucí ŠJ tel.: 387 200 346
Renata Koutková – kuchařka