2. října se děti ze školní družiny zapojily do ukázkové hodiny celorepublikového projektu všeobecné tělesné přípravy  „Děti na startu“.

Kroužek určený pro děti 1.stupně bude ve školní tělocvičně probíhat každou středu od 14:00 do 15:00 hodin.

19. září proběhla v tělocvičně školy ukázková hodina karate českobudějovického oddílu Fight club. Děti se zapojily do ukázkového tréninku.

25. září k nám zavítalo „Divadlo z bedny“ s pohádkou „O loupežníkovi“.  Děti vyzrály, spolu se Soničkou a za vydatné pomoci zvířátek, na nepořádného a zlobivého loupežníka Barabána. Pohádku provázely veselé písničky.