Volby do školské rady 2019

Dne 19. 9. 2019 proběhla volba do školské rady za pedagogické pracovníky. Počtem 21 hlasů z 26 se umístila na 1. místě Mgr. Miriam Kubů.

Volby do školské rady

Bližší informace naleznete ZDE

Školská rada

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy a zároveň stanovuje počet jejích členů. Vydává volební řád.

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

Zápisy z jednání školské rady

Zápis z 30.9.2019,Zápis z 20.6.2019,Zápis ze dne 18.12.2018,Zápis ze dne 25. září 2018,Zápis ze dne 20. listopadu 2017, Zápis ze dne 25. září 2017,  Zápis ze dne 29. listopadu 2016Zápis ze dne 5. října 2016Zápis ze dne 14. března 2016

Volby do školské rady

Zápis z voleb do ŠR

Zástupci ve školské radě

Za školu

Mgr. Kozáková Marta marta.kozakova@volny.cz  
Mgr. Šafářová Olga o.safarova@seznam.cz
Mgr. Miriam Kubů mirim.kubu@zsdv.cz

Za zřizovatele

Stanislav Augustin stavcb@seznam.cz
Mgr. Petr Špatný spatny.hudba@seznam.cz
Emil Oborný emil.oborny@setrm.cz

Za rodiče

Mgr. Doležalová Lucie sablatur@gmail.com
JUDr. Kotil Jan kotol@kotil.cz
Bezemková Kateřina trakackac@seznam.cz

Školská rada se vyjadřuje:

  • K návrhům školního vzdělávacího programu, k jeho uskutečňování
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád, navrhuje změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu na školní rok
  • Vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Projednává inspekční zprávy ČŠI
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším organizacím státní správy