Vítáme Vás v naší fotogalerii. Sem budeme postupně přidávat fotografie ze života Vašich dětí v ZŠ nebo jejich prací.

 

Dne 4.9. 2018 proběho na škole vítání prvňáčku deváťáky. Současná devátá třída se ujala malých školáčků a provedla je jednotlivými učebnami. Prvňáčci se tak mohli proběhnout v tělocvičně, projít si prostor šaten, jazykovou učebnu, cvičnou kuchyňku, učebnu informatiky a ve školní knihovně na ně čekal malý dárek. Téměř všichni se shodli, že se nejvíc těší na tělocvik a do výtvarného ateliéru v horním patře.

Všem prvňáčkům přejeme štastný start a krásná školní léta.
                                                                                                                      9. třída a M. Šedivá