Týden zdraví

Týden zdraví 1. stupeň

Týden zdraví 2. stupeň

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Srdečně zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která se bude konat dne 4.6.2019 od 16:00 ve třídách 3.B a 2.A.

Děti přijaté do 1. třídy

Tabulka přijatí

Aktuálně k zápisu

Registrační čísla dětí přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2019 budou zveřejněna na stránkách školy a vchodech do školy dne 23.4.2019.

Zápis do Základní školy Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zápis dětí k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020 se bude konat ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2019 vždy od 14:00 do 17:30 hodin.

Žádáme rodiče předškoláků, aby se seznámili s přiloženými materiály ( Kritéria pro přijetí, Organizace a průběh zápisu, …).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy.

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

Kritéria pro přijetí do základní školy 2019-2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad

Vyjádření lékaře k odkladu povinné školní docházky

– Sběrová akce elektroodpadu a baterií

Plakát sběrová-akce

– Osvědčení –> výchovné a kariérové poradenství

 – Příspěvky SRDPŠ

Příspěvky SRDPŠ pro školní rok 2018/2019 se platí na transparentní účet sdružení – č.ú. 2501304204/2010. Do „Zprávy pro příjemce“ uveďte třídu vašeho dítěte (vašich dětí). Děkujeme.

www.srdpsdv.eu

 

– Florbalový turnaj

Dne 23.10.2018 jsme se s osmi žáky pátých tříd (David Augustin, Michail Bogačevskij, Tomáš Čurda, Tomáš Dědič, Tobiáš Fejfar, Matěj Pražák, Jan Růžička, Ondřej Zapletal) zúčastnili florbalového turnaje, který se konal ve sportovní hale SKP. Hrálo se systémem 3+1, tzn. 3 hráči v poli a jeden brankář. Vzhledem k počtu 12 přihlášených škol z českobudějovického okresu jsme zpočátku snad ani nedoufali v pěkné umístění, ale opak se stal pravdou a kluci vybojovali krásné 3. místo! Postup do krajského kola se nám bohužel nepodařil, ale díky skvělému umístění v okresním kole jsme se i tak všichni radovali :). Díky kluci!

– ŠKOLNÍ SOUTĚŽ „ Vyfoť svého mazlíka“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Informace o zpracování osobních údajů

Informační memorandum

– Žáci přijatí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019

Žáci přijatí do 1. ročníku

– Rozdělení žáků do 1. tříd 2018/2019

I.AI.B

– Umístění kabinetů a tříd ve školním roce 2018/2019

Dovolujeme si upozornit na změnu umístění 4. třídy a třídy 5.A. 

Umístění tříd a kabinetů

– Upozornění – školní jídelna

Vážení rodiče,

od 3. září 2018 se ve školní jídelně budou vařit dvě hlavní jídla. 

Žákům prvního stupně byl automaticky navolen oběd č. 1, žákům druhého stupně oběd č. 2.

Výběr jídla – lze provést na internetových stránkách www. STRAVA.CZ týden dopředu.

-každému strávníkovi bylo vygenerováno přihlašovací jméno ve formě:

prijmenijmeno bez diakritiky.

Příklad – Jan Křiváček – krivacekjan

Heslo – evidenční číslo (které jste již obdrželi se zakoupením čipu)

– heslo si můžete kdykoliv změnit

Zařízení – 6102

– po vyplnění těchto údajů můžete zvolit druh oběda, přihlásit i odhlásit oběd

Odhlašování a přihlašování stravy – lze telefonicky 387 200 100 nebo na www. STRAVA.CZ

nejpozději 1 den předem do 13:00 hodin

– Sběrová akce elektroodpadu a baterií

Leták

– Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 vedených učiteli ZŠ

Název

 

Vedoucí kroužku Den a čas Ročník
Cvičení a jóga

 

Mgr. Vančurová M. Út  11.45-13.25hod. I.-V. ročník
Pěvecký kroužek

 

Mgr. Šafářová O. Po 13.00-13.45 hod. I.-III. ročník
Dovedné ruce

 

Mgr. Šafářová O. St 13.00-14.30 hod.

1x za 14 dní

II.-III. ročník
Dovedné ruce

 

Mgr. Šafářová O. Čt 12.30-14.00 hod.

1x za 14 dní

I.-II. ročník
Instrumentální soubor

 

Mgr. Veverková A. Po 13.50-14.35 hod. I.+II. stupeň
Keramický kroužek

 

Mgr. Sýkorová V. Po 13.00-14.30 hod.

1x za 14dní

I.stupeň
Keramický kroužek

 

Mgr. Sýkorová V. Út 13.00-14.30 hod.

1x za 14dní

I.stupeň
Aj pro I.ročník

 

Mgr. Šimonová J. Út 13.00-13.45 hod. I.ročník
Aj pro II.ročník

 

Mgr. Trávníčková D. Út 13.00-13.45 hod. II.ročník
Příprava na příj.zk.

 

Mgr. Koudelková H. Út 13.00-13.45 hod. V.ročník
Příprava na příj.zk. z

matematiky

Mgr. Koubová R. Čt 07.00-07.45 hod. IX.ročník
Příprava na příj.zk. z

českého jazyka

Mgr. Šedivá M. Út 07.00-07.45 hod. IX.ročník
Speciální péče (ČJ)

 

Mgr. Šedivá M. Po 07.00-07.45 hod. Dle individuálních potřeb
Robotika Mgr. Klofáč P. Po 07.00-07.45 hod. II. stupeň

V případě zájmu o kroužek si žák vyzvedne přihlášku u konkrétního učitele.

Dětem na prvním stupni budou přihlášky automaticky rozdány.

– Kroužek KRAV MAGA

Pondělí 14:30 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Děti na startu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lepší angličtina

YLE Movers – středa 14:00 – 14:45

Cambridge KET – středa 14:50 – 15:35 

 

 

 

 

 

 

 

– Věda nás baví

Středa 14:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Floorbal – SK Meťák

Čtvrtek 14:30 – 15:15

Karate – FIGHT CLUB

Čtvrtek 13:45 – 14:30 

– Volby do školské rady

Zápis z voleb do ŠR

Sbírka pro Adámka

PET vicka pro Adamka

Získání certifikátu – Značka Rodiče vítání

Základní škola získala certifikát značky rodiče vítáni.

Certifikát

Kritéria značky Rodiče vítáni

Certifikát Zelená škola

Certifikát Zelená škola

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
Recyklace elektroodpadu

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je zapojena do Školního projektu Evropské unie Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. V tomto školním roce dostávají všichni žáci 1x týdně ovoce, zeleninu či pitíčko zdarma a 1x za čtrnáct dní neochucené mléko.

Bližší informace o projektu naleznete na stránkách: https://ovocedoskol.szif.cz

Plakát