Školní družina má pět oddělení s kapacitou 150 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. tříd. Pracují podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.
Provoz začíná od 6.00 hod do 16,30 hod. Odpolední činnost začíná v 11,35 hod.
Družina má k dispozici halu, tělocvičnu a školní zahradu. Může používat pomůcky pro tělesnou výchovu, má vlastní hračky a stavebnice v jednotlivých odděleních.

Akce ŠD na školní rok 2018/2019

 

Placení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

INKASO ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 

Vážení rodiče,

žádáme Vás tímto o souhlas k inkasu za ŠKOLNÍ DRUŽINU.

Inkaso bude prováděno 1x měsíčně v částce 100,-Kč z běžného účtu u Komerční banky (č.ú. 27-6727450237/0100) a to vždy k 12. dni v daném měsíci současně s platbou za stravné. Prosím, zajistěte si dostatečný limit pro inkaso (stravné + školní družina) na Vašem účtu. Pokud dojde k přeplatku, bude zohledněn v platbě za následující měsíc.

V případě nezaplacení musíme dítě z družiny vyloučit. Děkujeme za pochopení.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019

 

Řád školní družiny

V přiloženém souboru naleznete řád školní družiny.