Londýn – královské město na Temži

18. – 22.6.2018

Zde naleznete veškeré informace:

Londýn 2018 informace pro rodiče

LONDÝN KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA TEMŽI

VSTUPY LONDÝN KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA TEMŽI

Pojištění ČSOB Limity plnění

Den ekologické výchovy

Dne 6.6.2017 se všichni žáci základní školy v Dobré Vodě u ČB zúčastnili projektu Den ekologické výchovy na téma Lesy kolem nás. Škola na této akci spolupracovala s Obecní knihovnou a Krajským ředitelstvím Lesy České republiky. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost žáků v oblasti ekologie, důležitost ochrany lesa a přírody vůbec, vzájemná spolupráce a pomoc, komunikace a kreativita.

Žáci prvních tříd a druhé třídy absolvovali besedu v Obecní knihovně na téma Příroda kolem nás, poznávali lesní stromy a pokračovali vycházkou do okolí školy s doprovodnými aktivitami a výtvarnými činnostmi. Starší žáci v areálu Krajského ředitelství Lesů ČR poznávali dřevo různých stromů, pracovali se dřevem při výrobě medailí, prohlédli si lovecké trofeje a kožešiny lesních zvířat, shlédli ukázku práce s motorovou pilou. Největším zážitkem byla právě ukázka práce s motorovou pilou na nádvoří školy, kde z obrovského špalku dřeva vznikl během okamžiku krásný medvídek, kterého teď máme jako talisman v hale školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za spolupráci a finanční podporu Krajskému ředitelství Lesů České republiky a paní Kolrosové z Obecní knihovny na Dobré Vodě.

Mgr. Marta Kozáková

PÁŤÁCKÝ POZNÁVACÍ VÝLET DO JINDŘICHOVA HRADCE

Ve čtvrtek 18. května jsme se se třídou a naší paní učitelkou vydali na poznávací výlet do Jindřichova Hradce.

Paní učitelka nás vede k samostatnosti, proto chtěla, abychom si pod jejím dohledem výlet zařídili sami. Museli jsme zavolat a poslat objednávky

na zámek, do muzea, a dokonce jsme si sami objednali jízdenky na vlak.

Po příjezdu vedly naše kroky přes místní náměstí rovnou na hrad a zámek. Prohlídka byla velmi zajímavá. Zaujala nás místní Černá kuchyně, kde se

při adventních trzích vaří dodnes.

Dále vedly naše kroky do muzea, kde jsou vystaveny Krýzovy jesličky – největší mechanické jesličky vůbec. Moc se nám líbily, i když do Vánoc

je ještě daleko. Po odchodu z muzea nás paní učitelka dovedla k místu, kterým prochází 15. poledník.

Poté jsme se přesunuli do místního nákupního centra, kde jsme zhlédli unikátní aqua-show. Byla to nepopsatelná nádhera, na kterou většina z nás jistě nezapomene.

Poslední chvíle v Jindřichově Hradci jsme strávili na dětském hřišti, abychom si před cestou protáhli tělo.

Pak už následovala cesta vlakem zpět do Českých Budějovic, kde na nás

čekali rodiče.

Výlet se mi moc líbil a dlouho na něj budu vzpomínat.

Sabina Brožová, žákyně 5. třídy

 

Exkurze Praha 2017

Dne 4.5.2017 se uskutečnila exkurze 7.,8. a 9. třídy do Prahy. Náš výlet začal návštěvou divadla Rokoko na Václavském  náměstí, ve kterém jsme zhlédli představení Věštkyně, vraždy a jasnovidci. Pak jsme se přesunuli na metro, což byl zážitek, protože někteří z nás ještě nikdy metrem nejeli. To nás přesunulo do obchodního domu Zličín, odkud jsme se autobusem dopravili až na parkoviště nedaleko hradu Karlštejn. Poté následovala dlouhá cesta nahoru a do kopce doprovázená lahodnými zmrzlinami, pochutinami a stánky s drobnými dárky. Po krátké pauze jsme se dočkali pana průvodce, který nás seznámil s historií gotického hradu Karlštejn. Nutno podotknout, že nám v hlavách utkvěl název tehdejších záchodů – výsernice :-)) Značně z výletu znaveni a doprovázeni sluníčkem jsme se odebrali do autobusu a jeli zpět domů.

Tímto děkujeme paní učitelce Veverkové, Šedivé a Beňové za příjemně strávený den.

                                                        L. Koutková a J. Srbová ( žákyně 7. roč.)

Fotografie z návštěvy: 

 

 

 

 

 

Akce školy – vlastní organizace

Vánoční besídka v hale školy
Adventní koncert v kostele pro veřejnost
Mikulášská nadílka
Exkurze do Horního Rakouska
Helloween
Beseda s mykologem

Akce školní družiny

Celoroční výzdoba haly
Vánoční výzdoba a ozdobení vánočního stromečku v hale
Výroba vánočních dárků a přáníček