Žákovský parlament

 1. Parlament je demokratickým orgánem žáků, který jim umožňuje demokratickou cestou hledat, navrhovat a spoluvytvářet nejlepší podmínky pro chod školy, práci žáků a učitelů.
 2. Parlament je půdou pro řešení problémů, potřeb a zájmů žáků a jejich komunikaci s učiteli, vedením školy, rodičovskou radou, ale i obcí atd. Jednání probíhají v atmosféře slušnosti, důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.
 3. Členové parlamentu jsou záštitou dobrých vztahů ve třídách, hájí slabší, upozorňují na projevy agresivity a negativní jevy, obhajují a prosazují správné postoje, demokracii a právo.
 4. Parlament se podílí na organizaci různých sportovních, kulturních, vzdělávacích a charitativních akcí.
 5. Volby do parlamentu probíhají ve třídách v měsíci září, parlamentářem se stane žák, který chce v parlamentu pracovat, nemá závažné prohřešky morální a právní, je zvolen většinou třídy.
  I. stupeň zastupují 2 parlamentáři z 5. třídy
  II. stupeň zastupují 2 parlamentáři z každé třídy.
  Volební období začíná 1. října a končí 30. června. Žák může být zvolen opakovaně.
 6. Žákovský parlament spolupracuje s vedením školy, předkládá mu své návrhy, informuje vedení školy o své práci, záměrech, výsledcích svého jednání.
 7. Z každého jednání parlamentu je veden zápis – kniha parlamentu. Žáci školy jsou informováni o činnosti parlamentu rozhlasem, nástěnkou či přímou komunikací s parlamentáři jednotlivých tříd.

Složení parlamentu 2018/2019

HALLOWEEN ve škole v roce 2018

Halloween 2018

Soutěž ve sběru pomerančové a citrónové kůry pro školní rok 2018/2019

Sběr kůry 2018/2019