Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic

Úvod

Filozofie naší MŠ

Filozofií naší mateřské školy (MŠ) je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy k celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb. Podporu našemu úsilí vyjadřují dnes dospělí absolventi naší školy, rodiče našich dětí, kteří na dobu strávenou v MŠ vzpomínají jako na jedno z nejhezčích životních období. Právě takové okamžiky dávají smysl naší práci a utvářejí naši vizi pro budoucnost.

Vize naší MŠ

Přejeme si, aby naše děti v MŠ prožily šťastné dětství plné her, zábavy a kvalitních prožitků. Věříme, že právě v MŠ získají hodnoty a základy, na kterých budou moci stavět ve škole i v životě.

Chceme děti naučit:

  • pochopit samy sebe a své místo ve škole, rodině, společnosti;
  • uvědomit si hodnoty jako je přátelství, kamarádství, láska.

 Chceme posilovat kladný vztah:

  • k místu, kde se narodily a kde žijí se svou rodinou;
  • k lidem starým, nemocným a odlišným než jsou samy;
  • ke kultuře a kulturně historickým tradicím naší obce;
  • k přírodě, která nás obklopuje, a naučit děti, že příroda potřebuje naši ochranu a péči.

Naši mateřskou školu najdete na adrese Zacharova 17, PSČ 373 16, Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Kontakt

MŠ Dobrá Voda
Zacharova 17
373 16 Dobrá Voda

Tel.: + 420 387 200 346

E-mail: ms.dobravoda@seznam.cz