Naše mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena v termínu: od 8.7.2019 – 16.8.2019.

Provoz v měsíci červenci od 1.7. – 4.7.2019 a v srpnu od 19.8. bude ve třídě Koťátek 3. pavilon od kostela pro všechny přihlášené děti.

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy Dobrá Voda u Českých Budějovic

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda u ČB

Mateřská škola Dobrá Voda zve rodiče a děti k zápisu

do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Zápis proběhne ve dnech 2.5. a 3.5. 2019 od 14.00 – 16.00 hod. ve třídě Bodlinek/ 2. žlutý pavilon/. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií s bodovým ohodnocením.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Dobrá Voda u ČB, Zacharova 17, pro školní rok 2019/2020

Dle §34, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. pro děti 5leté, které následující školní rok zahájí školní docházku, je předškolní vzdělávání povinné.

Dle § 34a zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu- spádová mateřská škola.

1. Děti ve věku 4 – 5 let s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou.

2. Děti ve věku 3 – 4 let s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou, přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.

3. Děti mladší 3 let, narozené pouze do konce ledna 2017, s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB, s pravidelnou celodenní docházkou – přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.

4. Děti 5 leté z jiných obcí, které následující školní rok zahájí školní docházku a mají předškolní vzdělávání povinné. Přijetí takového dítěte je možné pouze při volné kapacitě školy.

5. Děti ve věku 3 – 4 let z jiných obcí, s pravidelnou celodenní docházkou. Přijetí takového dítěte je možné pouze při volné kapacitě školy – přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, dále vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, který si prosím vytiskněte oboustranně. Evidenční list je ke stažení na stránkách mateřské školy na adrese www. zsdobravoda.eu, v rubrice ke stažení.

V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název Dobrovodský pramínek.

Hrajeme hry, kreslíme, malujeme, modelujeme z hlíny, stavíme z lega, zpíváme, cvičíme, tancujeme. Chodíme do lesa a na procházky do krásné přírody, která nás obklopuje. Učíme se přírodu chránit. Ve školce se nikdy nenudíme a jsme všichni kamarádi. Přijďte se k nám podívat. Srdečně Vás zveme. Učitelka pověřená vedením mateřské školy Bc. Eva Miglová

KAŠTANIÁDA

– Milí rodiče, sbíráme kaštany pro zvířátka. Kaštany si, prosím zvažte. Nejlepší sběrači budou odměněni. výtěžek bude použit na zakoupení pomůcek. Závěrem kaštaniády je, aby rodiče s dětmi šli společně do přírody. Měla by být námětem na rodinnou akci.

Upozornění

Od 1.1.2018 se mění ceny jídel:

Skupina strávníků Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře
3-6 let   8 Kč 17Kč 7Kč
7-10 let   8Kč 19Kč 7Kč

 Vedoucí jídelny:       Valentová Helena