Činnost v MŠ 2018/2019

ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2018/2019

Nový školní rok jsme zahájili v částečně zrekonstruované školce. Ve třídě Koťátek byla opravena ve třídě a herně podlaha, položeno nové lino a vymalováno. Také ve třídě Broučků se vymalovala chodba. Do třídy Slůňátek a Koťátek nastoupilo 36 nových dětí, které si musely zvykat na odloučení od rodičů, na kolektiv dětí a vše nové, co školka přináší.

V září jsme tradičně pekli jablečné záviny, vařili polévky a ovocné saláty, na všem se podílely děti a také rodiče, ti nám donesli ovoce a zeleninu ze svých zahrádek. Ve školce jsme přivítali divadlo OKÉNKO s pohádkou „Jak se uspává příroda.“

Bodlinky a Broučci se zapojili do výtvarné soutěže na téma „Lesy a příroda kolem nás“- nejpovedenější výkresy byly odevzdány v knihovně, ve které byly děti z těchto tříd na exkursi. Paní knihovnice Kolrosová předčítala dětem z knihy o přírodě a do školky jim zapůjčila knihy, které si samy vybraly.

Říjnové dopoledne nám zpestřila Policie ČR na hřišti- ukázkou výcviku služebního pejska. Všechny děti se mohly posadit do policejního auta. Jako bonus dostaly děti omalovánky s auty integrovaného záchranného systému.

Divadlo SLUNÍČKO nám zahrálo pohádku „Rozverný dráček“ a to nás inspirovalo k tomu, abychom vyhlásili Drakiádu a celá školka chodila pouštět draky. Každoročně se těšíme na výlov rybníka Lusný, ale jaké bylo naše zklamání, když už jsme viděli odjíždět rybáře s poloprázdnými káděmi s tím, že neměli co lovit. V říjnu jsme vyhlásili KAŠTANIÁDU a požádali rodiče o spolupráci. Na všech třídách byli vyhlášeni nejlepší sběrači a za vydělané peníze byla dětem koupena odměna. Šest nejlepších sběračů cestovalo s p. učitelkou Závišovou do Hopsária a to pod patronací JTV.

Předškoláci si pod vedením Eko centra Šípek vyslechli výchovný program „Lišáček hledá maminku“.

V listopadu si celá školka dlabala dýně, slavili jsme Halloween tancem, soutěžemi a průvodem po Dobré Vodě. Z přírodnin nasbíraných na vycházkách a z okrasných dýniček jsme si vyráběli různé panáčky a strašidýlka.

Maminky, babičky a sourozence jsme pozvali na Tvořivé odpoledne, kde pod vedením keramičky Bc. Hanky Štarkové, která je seznamovala se správnou technikou práce s keramickou hlínou, vytvářeli stromečky, andílky, hvězdičky a to vše v krásné předvánoční atmosféře. Ve třídě Slůnátek se pekly a zdobily vánoční perníčky. Keramické výtvory a cukrové perníčky se následně prodávaly 1. Adventní neděli před kostelem na vánočním trhu. Za vydělané peníze se koupilo do školky tělovýchovné náčiní.

Na všech třídách začaly přípravy na vánoční besídky, vyráběly se dárky z keramické hlíny pro rodiče. Potěšit nás přijelo divadlo Úsměv s pohádkou „Doktora se nebojíme.“

Hudební sboreček pod vedením p. učitelek M. Markové a R. Rejžkové zazpíval koledy nejen v kostele, ale i v obou Domovech důchodců.

Prosinec pro nás začal mikulášskou nadílkou. Postrašit nás přišli žáci ze ZŠ se svojí paní učitelkou. Po pěkné básničce či písničce jsme dostali dobrou nadílku.

Divadlo Kašpárek nám přijelo zahrát veselou pohádku „Vánoce kocourka Mikeše.“

Ve všech třídách proběhly vánoční besídky pro rodiče, s posezením u kávy, čaje a pečiva a také s rozbalováním dárečků. Ježíšek potěšil Koťata a Slůňata tvořivou stavebnicí Obludárium a magnetickou stavebnicí Magformes aj. Bodlinky a Broučci kromě Magformesu dostali univerzální dřevěnou stavebnici Pony a spoustu jiných dárků. Celá školka pak našla pod stromečkem bezpečnostní helmy pro bezpečnou jízdu na koloběžkách a tříkolkách. Dárek ze všech největší je interaktivní displej MULTIBOARD. Jedná se o velký tablet na mobilním stojanu. Moderní technologie podporuje dvacet současných dotyků, což znamená práci několika dětí současně. Je dodáván s jedinečným vzdělávacím obsahem, se stálou metodickou a technickou podporou. Učitelky tak mají k dispozici velkého pomocníka pro celkový osobnostní rozvoj všech dětí. Paní ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Scheinpflugová požádala o tuto investici zastupitele obecního úřadu a ti ji schválili a za to jim celá školka děkuje.

V lednu jsme si vyrobili královské koruny a vánoční čas jsme ukončili tříkrálovým koledováním na obci a průvodem po Dobré Vodě. Každého napadaného sněhu jsme využili k zimním radovánkám.

Divadlo Sluníčko nám zpestřilo ledové dny pohádkou „O Kocourkovi s duhovým ocáskem,“také přijel klaun Hugo s výchovným programem „Sám doma.“ Po jarních prázdninách se budeme těšit, co nám přinese druhé pololetí školního roku.