Pro rodiče

V této části naší webové prezentace uvádíme všechny praktické informace, které jsou potřebné pro nástup Vašeho dítěte do naší mateřské školy. Naleznete zde například důležité informace o platbě školného a stravného, systému omlouvání dětí nebo seznam věcí, které bude Vaše dítě při nástupu do MŠ potřebovat. S časovým zařazením jednotlivých činností během dne se seznámíte prostřednictvím podrobného harmonogramu dne.

Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat na tel.č.: +420 387 200 346 nebo na e-mailové adrese ms.dobravoda@seznam.cz.

Co děti potřebují

Aby se dětem v naší mateřské škole co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími věcmi:

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v   tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo pohodlně. Džíny takovým oblečením rozhodně nejsou.
 • Přezůvky, které bude dítě nosit pouze ve třídě, doporučujeme z důvodu bezpečnosti s pevnou patou (ne pantofle). Přezutí na ven je nejvhodnější na suché zipy nebo nazouvací, označené příjmením nebo iniciálami dítěte.
 • Oblečení pro pobyt venku je vhodné adekvátně přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na písek, které může dítě ušpinit.
 • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každé dítě mělo mít k dispozici pláštěnku a holínky. Chodíme ven za každého počasí.
 • Pro případ nehody je nezbytné kompletní náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, kalhoty, ponožky), které má dítě uloženo v šatně.
 • K odpolednímu odpočinku uleháme v pyžamku!
 • Pro případ nachlazení budou děti potřebovat papírové kapesníky hygienicky balené v zásobníku z tvrdého kartonu. 

Organizace dne

Provozní doba naší MŠ je každý pracovní den od 6.15 do 16.15 hodin.

 • V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti v takovém poměru, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, oslavám tradičních svátků (Vánoce, Velikonoce) nebo podnětům ze strany dětí. Proto v zimě nosíme zvířátkům do lesa kaštany, žaludy a jablíčka nebo mrkev a na Vánoce jim zdobíme vánoční stromeček.
 • Jak probíhá obyčejný den v naší mateřské škole? Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí ponecháváme sloučené v jedné třídě do sedmi hodin, potom přejdou do svých tříd.
 • Dopolední část dne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek nebo odpočinek. Po odpočinku následuje svačinka, volné hraní či kolektivní hry, ale i individuální práce. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a náš den je u konce.

Podrobnější harmonogram dne včetně časového zařazení naleznete zde Organizace dne v MŠ.

Stravné a školné

 • Stravné i úplata za vzdělávání (školné) se hradí souhlasem k inkasu z účtů rodičů. Platby jsou hrazeny do 15. dne příslušného měsíce. Sjednejte si souhlas s inkasem ve prospěch účtu ZŠ a MŠ    000027 – 6727450237/0100 (KS 0558) s minimálním limitem 2 000,- Kč nebo bez limitu. Pokud si budete zřizovat limit pro výši provedení platby, nestanovujte si limit nižší než 2 000,- Kč. Při malém limitu, pokud výše úplaty za vzdělávaní (školné) a stravné překročí Vámi stanovenou částku, se platba neprovede.
 • Stravné – číslo Vašeho účtu, ze kterého budeme čerpat, je nutno nahlásit ve třídě, kde Vám učitelka předá k vyplnění stravovací list. Platby přes účty se zúčtovávají mezi 10. – 15. dnem v měsíci, proto je nutné ohlídat si dostatečný zůstatek na účtu, jinak se platba neprovede. Celodenní stravné činí 29,- Kč/den, děti s odkladem školní docházky platí 31,- Kč/den. Odhlašování dítěte z důvodu nepřítomnosti je možné den předem osobně nebo telefonicky na tel. čísle +420 387 200 346, a to do 12.00 hod. Po nepřítomnosti dítěte je nutné dítě znovu přihlásit stejným způsobem, tj. den předem osobně nebo telefonicky, a to do 12.00 hod.
 • Úplata za vzdělávání (školné) činí 300,- Kč/měsíc při celodenní docházce, poslední rok docházky je bez úplaty (pokud nemá Vaše dítě odklad školní docházky). V případě polodenní docházky činí úplata za vzdělávání (školné) 200,- Kč/měsíc. Pokud Vaše dítě nebude MŠ navštěvovat celý měsíc a bude řádně omluveno, činí úplata za vzdělávání 150,- Kč/měsíc.
 • Úhrada školného a stravného v době prázdninového provozu se řídí vnitřní směrnicí MŠ, která je vyvěšena v šatnách jednotlivých tříd.

Nadstandardní aktivity

pro předškoláky v rámci činností MŠ

 • Ve škole má dlouholetou tradici pěvecký sboreček.Děti, které ho navštěvují, prezentují školu na veřejných vystoupeních. 
 • S hudbou a zpěvem souvisí pohyb, a tak mají pohybově nadané holčičky možnost navštěvovat aerobic, kluci atletiku.
 • Pro první seznamování s cizími jazyky přibližujeme dětem hravou formou angličtinu.
 • Nejstarší děti mají možnost se otužovat a zlepšovat fyzickou kondici v rámci předplavecké výuky v krytém bazénu v Českých Budějovicích.
 • Dětem z nábožensky založených rodin umožňujeme navštěvovat náboženství, které ve škole vedou řádové sestry z Kongregace Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích viz notredame.cz.