Školní jídelna při MŠ

Telefon: 387 200 346
Vedoucí ŠJ: Helena Valentová
Přihlášení a odhlášení obědů: vždy den předem do 12:30 hod.

V případě nemoci se neodhlášený oběd vydává domů pouze první den, další je nutno odhlásit.

Ceny obědů

Název jídla Strávnící 3 – 6 let Strávnící 7 – 10 let
Ranní svačina 7,- Kč 7,- Kč
Oběd 16,- Kč 18,- Kč
Odpolední svačina 6,- Kč 6,- Kč
Celkem 29,- Kč 31,- Kč

Číslo účtu pro povolení k inkasu na placení obědů: 27-6727450237/0100 (Komerční banka)
Stržení částky za obědy probíhá vždy k 12. dni v měsíci.
Pokud nepůjde stravné strhnout z účtu, musí jej zákonný zástupce žáka uhradit do konce příslušného měsíce.
Při hotovostní platbě musí být obědy zaplaceny do 5. kalendářního dne v daném měsíci.

Jídelníček 19.8. – 23.8.2019

Jídelníček 9.9. – 13.9.2019

Jídelníček 16.9. – 20.9.2019

 

seznam_alergenu