Školní jídelna při MŠ

Telefon: 387 200 346
Vedoucí ŠJ: Helena Valentová
Přihlášení a odhlášení obědů: vždy den předem do 12:30 hod.

V případě nemoci se neodhlášený oběd vydává domů pouze první den, další je nutno odhlásit.

Ceny obědů

Název jídla Strávnící 3 – 6 let Strávnící 7 – 10 let
Ranní svačina 7,- Kč 7,- Kč
Oběd 16,- Kč 18,- Kč
Odpolední svačina 6,- Kč 6,- Kč
Celkem 29,- Kč 31,- Kč

Číslo účtu pro povolení k inkasu na placení obědů: 27-6727450237/0100 (Komerční banka)
Stržení částky za obědy probíhá vždy k 12. dni v měsíci.
Pokud nepůjde stravné strhnout z účtu, musí jej zákonný zástupce žáka uhradit do konce příslušného měsíce.
Při hotovostní platbě musí být obědy zaplaceny do 5. kalendářního dne v daném měsíci.

Jídelníček 13.5. – 17.5.2019

Jídelníček 20.5. – 24.5.2019

Jídelníček 27.5. – 31.5.2019

seznam_alergenu